Bio-Ethanol

ECOLOGICAL FUEL FOR ETHANOL FIREPLACES

Benefits

  • 100% origjinë bimore
  • 96 – 96,6% alkool etilik
  • Pastërti farmaceutike
  • Shumëdistiluar
  • Transparent dhe pa aromë
Bioetanoli është një lëndë djegëse e prodhuar nga bimët dhe e përftuar në procesin e fermentimit të sakarinës. Bioetanoli ynë është një product ekologjik dhe biologjikisht i pastër, i cili është marrë në procesin e korrigjimit të dyfishtë të alkoolit. Karburanti ynë bioetanol nuk është i përshtatshëm për konsum, prandaj i është nënshtruar procesit të denatyrimit. Bioetanoli i cilësisë më të lartë i krijuar posaçërisht për përdorim në biokamina. Çertifikuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik PZH. Bionlov® është një burim energjie i rinovueshëm. Djegia prodhon avull dhe CO2 në sasi të sigurta të krahasueshme me ato të nxjerra nga njerëzit.

Learn more

Aksesorë

Bio-Ethanol

Detaje teknike

Origjinë:

100% origjinë bimore

Përbërja:

96 – 96,6% alkool etilik

Sasia:

1 L, 5 L

Prodhuar në:

Poloni

SPECIAL FEATURES OF BIONLOV FUEL

CLEANEST BURNING PROCESS

The process of burning a bioethanol fuel doesn’t emit any smoke or an unpleasant smell. The only combustion by-products are: heat, water vapor and an insignificant amount of CO2.

CHARMING NATURAL FLAME

Ethanol fuel allows you to enjoy the magical atmosphere created by flickering ambers without bluish tones and artificial reflections in your flame.

ECOFUEL SAFETY CERTIFICATE

This certificate indicates that Bionlov ethanol fuel has undergone and passed a rigorous scientific testing to prove its compliance with the European Union environmental standards. EcoFuel certificate proves the highest quality of our bioethanol fuel in terms of safety for humans and the environment.

LONGEST BURNING TIME

High-quality ethanol fuel Bionlov provides safe fonctionning of the bioethanol fireplace. This results in a fire that burns for many hours.

Comparision of recommended and non-recommended bioethanol fuels