Çfarë na bën të veçantë!

Konsulenca

Konsulenca

Gjatë gjithë kohës stafi ynë mbetet në dispozicionin tuaj për çdo konsulencë. Tek firma THERMOTILE, nga një shumëllojshmëri e madhe oxhaqesh dhe sobash energjitike, ju mund të zgjidhni modelin që ju siguron kosto të ulët në funksion, si edhe cilësi të lartë europiane.

Servis i garantuar

Servis i garantuar

Stafi yne specializohet vayhdimishtë rreth modeleve dhe teknologjive të reja. Asnjë problem nuk mbetet pa u zgjidhur gjatë ose pas kohës së garancisë. Ndaj klientet tanë kanë besim të plotë tek firma THERMOTILE.

Buxheti optimal

Buxheti optimal

Tek firma Thermotile ju ofrohet mundësia te zgjidhni, prej një shumëllojshmërie të madhe oxhaqesh dhe sobash energjitike, atë model i cili ju siguron kosto të ulët në lidhje me cilësinë e lartë Europiane

Cilësia

Cilësia

Besimi dhe preferenca e vazhduëshme e klienteve tanë, vërtetojnë se emri Thermotile bashkeudheton me cilësine Europiane. Cilësia është themeli i suksesit tonë.

Ngrohje dhe siguri

Ngrohje dhe siguri

Tek firma Thermotile jemi të bindur së oxhaku është një pikë e rendësishme e shtëpisë suaj, prandaj funksionaliteti dhe siguria janë të garantuara dhe të çertifikuara sipas standarteve strikte Europiane.

Standarte Europiane

Standarte Europiane

Firma Thermotile sjell në tregun Shqiptar oxhaqe dhe soba prej firmave më të njohura në Europë, te cilat çdo vit marrin çmime në konkurse te ndryshme ndërkombëtare në sektorin e cilësise, estetikës, funksionalitetit dhe sigurisë.